Objednání výrobku a platební podmínky: po odsouhlasení cenové nabídky-objednávky objednatelem je podepsána smlouva o dílo. Vzhledem k zakázkové výrobě na míru je požadována úhrada zálohy ve výši 60 % při podpisu objednávky, resp. smlouvy o dílo, doplatek 40 % je splatný po předání díla převodem na účet. Termín dodání se začíná počítat přijetím zálohové platby dodavatelem. Termín dodání: Al konstrukce, pergoly a carporty včetně zastřešení 4-6 týdnů. U zimní zahrady je provedena montáž ve dvou etapách. Dodání Al konstrukce včetně zastřešení do 4-6 týdnů, následně dodání a montáž obvodového zasklení 3-5 týdnů od namontování konstrukce a zaměření výplňových otvorů.

Stavební připravenost v podobě rovinnosti podkladu, betonových patek nebo pásů a rozměrů dle požadavků zajišťuje objednatel. Pokud nebude ze strany objednatele provedena příprava pro montáž v souladu s předaným plánem, budou objednateli účtovány náklady, které nejsou v objednávce uvedeny. Na přání objednatele je možné zajistit stavební přípravu dle dohody i dodavatelem. Podpisem objednávky objednatel potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.

Veškeré základní ceny jsou na našich stránkách i v cenové nabídce uvedeny bez DPH. Je to z důvodu toho, že dopředu nevíme, zda našim zákazníkem bude firma, či konečný spotřebitel. Konečný zákazník, plátce DPH má navíc možnost, při splnění zákonných podmínek a dodávce včetně montáže, uplatnit při koupi výrobku nižší sazbu DPH. Sazba DPH, jakož i termíny dodání a veškeré dodací a platební podmínky jsou rovněž součástí každé vypracované cenové nabídky.